Soutěž

Podmínky soutěže

„Vyhrajte celodenní vstupenku na Světový
týden respektu k porodu 2019 – Hradec Králové“

Facebook, Světový týden respektu k pororu 2019 – Hradec Králové

1.5.2019 – 10.5.2019

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.
Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 1.5. 2019 do 10.5. 2019. Soutěž organizuje Ing. Kateřina Faltová, IČ 76039561, DIČ: CZ8352253052, místo podnikání: Číbuz 9, Smiřice (dále jen „pořadatel“) pro zájemce o účast používající sociální síť Facebook.
Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže, jakož i jejich rodinní příslušníci.
Účast v soutěži o celodenní vstupenku na událost Světový týden respektu k porodu 2019 – Hradec Králové.
Soutěžící budou pod facebookovým příspěvek psát, o jakou přednášku mají zájem a chtějí si ji poslechnout. Ze všech odpovědí bude vylosován jeden výherce.
K datu ukončení soutěže označí organizátor v komentáři pod soutěžním příspěvkem výherce.
Výherce obdrží celodenní vstupenku na událost Světový týden respektu k porodu 2019  Hradec Králové pro sebe a svého partnera/partnerku.
Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je rcpidilidi@gmail.com. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.
Na výhru nevzniká právní nárok.
Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.